Συμβόλαιο Συντήρησης

Αναβάθμιση11840626_m

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές, επεκτάσεις, συμπληρώσεις ή διορθώσεις του προγράμματος ανάλογα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες σε live update μέσω διαδικτύου. Ο χρήστης ενημερώνεται για υπάρχουσα αναβάθμιση κατά την είσοδό του στην εφαρμογή την οποία και εγκαθιστά ακολουθώντας τις εμφανιζόμενες οδηγίες.

Άδεια χρήσης

Με τον όρο “άδεια χρήσης” εννοείται το δικαίωμα λειτουργίας του προγράμματος για τον
χρόνο και τις θέσεις εργασίας που προκαθορίστηκαν με την σύμβαση αγοράς.
Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επέκταση της άδειας και ως προς τον χρόνο και ως προς τις
θέσεις εργασίας.

Συμβόλαιο Συντήρησης

Με το Συμβόλαιο συντήρησης καλύπτονται τα εξής:

  1. Όλες οι αναβαθμίσεις του προγράμματος
  2. Όλες οι διορθωτικές εκδόσεις
  3. Όλες οι βελτιωμένες εκδόσεις
  4. Τεχνική υποστήριξη που αφορά οποιαδήποτε επίλυση αποριών ή αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που αφορούν το λογισμικό και προσφέρεται μεσω email ή  του web forum.

Το Συμβόλαιο συντήρησης δεν καλύπτει :

  1. Επισκέψεις τεχνικού στον χώρο σας
  2. Τεχνική υποστήριξη για άλλο λογισμικό εκτός απ’ αυτό που αγοράσατε από τη DIMSOFT
  3. Τεχνική υποστήριξη για προβλήματα εξοπλισμού (hardware)
  4. Tην εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού hardware ή software
  5. Εκπαίδευση και εκμάθηση του λογισμικού

Είναι δυνατή η επίσκεψη (οn-site) τεχνικού της DIMSOFT για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που μπορεί να προκύψει, κατόπιν ειδικής συνεννόησης και της χρέωσης που θα συμφωνηθεί.