Υποστήριξη

Η υποστήριξη παρέχεται στον χρήστη αποκλειστικά μέσω του site της εταιρίας και του συνδεδεμένου με το πρόγραμμα forum. Ο χρήστης θα μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα, απορίες ή ιδέες για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος και θα υπάρχει άμεση απάντηση από την ομάδα εργασίας της εταιρείας.