Η Εταιρία

20500077_s

Η Dimsoft ιδρύθηκε το 1987  και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε   επιχειρήσεις, με έμφαση και εξειδίκευση στα προγράμματα για συμβολαιογράφους και δικηγόρους.

Ανάμεσα στα προϊόντα της που άφησαν εποχή, αναφέρουμε το MASTER WRITE (κειμενογράφος),   το MASTER ΔΟΥ (κατασκευή και διαχείριση δηλώσεων ακινήτων), το ΔΙΚΗ (διαχείριση δικηγορικού   γραφείου) και το MASTER ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ (πρόγραμμα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών), αλλά και   πλήθος άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών.

Σήμερα η Dimsoft κάνει άλμα προς την νέα εποχή με την κατασκευή υπερσύγχρονων προγραμμάτων,   ικανών να καλύψουν τις σύγχρονες αλλά και μελλοντικές ανάγκες των χρηστών, διευρύνοντας   συγχρόνως τα πεδία ενασχόλησής της και προς άλλες επαγγελματικές ομάδες όπως λογιστές,   μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ.

Η Dimsoft και η ομάδα των συνεργατών της, πέρα από τα ολοκληρωμένα και άρτια προγράμματά της   και την συνεχή αναβάθμισή τους σύμφωνα με τις μεταβολές της νομοθεσίας και τις απαιτήσεις των   χρηστών, παρέχει συνεχή εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στους χρήστες της χρησιμοποιώντας το   διαδίκτυο και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους και πρακτικές.