Ακίνητη Αξία – Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων

Η Ακίνητη Αξία είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού η οποία καλύπτει τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας οποιουδήποτε ακινήτου στην Ελλάδα.

Δίνεται άμεση πρόσβαση σε χάρτες εφορίας και βιβλία τιμών για όλες τις χρονικές περιόδους από το 1995 και μετά, όλης της Ελλάδας.

Καλύπτονται όλες οι μορφές των εντύπων (‘Eντυπα 1-5, Κ1-Κ8, ΑΑΓΗΣ).

Γίνεται εντοπισμός της θέσης και των οδών του ακινήτου για τον υπολογισμό της αντικειμενικής του αξίας με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

19606594_s 1. Kατευθείαν από τη βάση δεδομένων του προγράμματος
2. Μέσω των χαρτών αντικειμενικών αξιών της εφορίας
3. Με τη βοήθεια του Google Maps
4. Με το όνομα της οδού
5. Με το όνομα του οικισμού
6. Βάσει συντεταγμένων

Αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων και των τιμών του ακινήτου και άμεση δημιουργία εντύπων σε μορφή PDF.

Εκτύπωση των εντύπων με τα πλήρη στοιχεία ατόμων και αποθήκευσή τους είτε στον καθορισμένο φάκελλο του πελάτη, είτε στη λίστα δημιουργημένων αντικειμενικών υπολογισμών.

 

Ενημερωτικό έντυπο

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για την πρώτη έκδοση του προγράμματος από εδώ