Ακίνητη Αξία – τιμοκατάλογος

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ)

Α. Για συμβολαιογράφους

1. Αγορά προγράμματος για μία θέση εργασίας και ένα έτος συμβόλαιο συντήρησης 200,00 ευρώ.

2. Κάθε πρόσθετη θέση εργασίας 50,00 ευρώ.

3. Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης για κάθε έτος πέραν του αρχικού 50,00 ευρώ για την πρώτη θέση και 10,00 ευρώ για κάθε επόμενη.

Β. Για δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, μεσίτες, κ.λ.π.

1. Αγορά προγράμματος για μία θέση εργασίας και ένα έτος συμβόλαιο συντήρησης 150,00 ευρώ.

2. Κάθε πρόσθετη θέση εργασίας 30,00 ευρώ.

3. Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης για κάθε έτος πέραν του αρχικού 30,00 ευρώ για την πρώτη θέση και 10,00 ευρώ για κάθε επόμενη.

Υ.Γ. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Οι τιμές αυτές αποτελούν προσφορά και ενδέχεται ν’ αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Η εγκατάσταση του προγράμματος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και το κόστος της ανέρχεται στα 30,00 ευρώ.