ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ)

1. Αγορά προγράμματος για μία θέση εργασίας και ένα έτος συμβόλαιο συντήρησης 100 ευρώ για το πρώτο έτος.

2. Συμβόλαιο συντήρησης για το δεύτερο έτος 50 ευρώ.

3. Συμβόλαιο συντήρησης για κάθε επόμενο έτος πέραν του δευτέρου έτους 30 ευρώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς σε πακέτο του δικηγορικού προγράμματος "ΔΙΚΗ" και του προγράμματος αντικειμενικών αξιών "ΑΚΙΝΗΤΗ ΑΞΙΑ" στη μοναδική τιμή των 180 ευρώ.

Υ.Γ.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Οι τιμές αυτές αποτελούν προσφορά και ενδέχεται ν’ αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Η εγκατάσταση του προγράμματος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και το κόστος της ανέρχεται στα 20,00 ευρώ.