Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βίντεο της παρουσίασης του SymPraxis.